podvečerní procházka

olej na plátně

65 x 80 cm

2011